Med Ulotka Otwórz menu główne

Dentosept -

Siła leku
-

Dostupné balení:

Ulotka dla pacjenta - Dentosept -

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dentosept 4,55 g/5 ml

koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

  • – Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

  • – Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

  • – Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  • – Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

  • 1. Co to jest lek Dentosept i w jakim celu się go stosuje

  • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dentosept

  • 3. Jak stosować lek Dentosept

  • 4. Możliwe działania niepożądane

  • 5. Jak przechowywać lek Dentosept

  • 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. co to jest lek dentosept i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Dentosept wchodzi wyciąg etanolowy złożony z koszyczka rumianku, kory dębu, liścia szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku.

Dentosept to tradycyjny lek roślinny przeznaczony do stosowania u osób w wieku powyżej 6 lat, jako środek przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, odkażający i ściągający, w: – stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, – zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym w zapaleniu języka), – powierzchniowym zapaleniu przyzębia, – skłonności do krwawienia z dziąseł, – pomocniczo w parodontozie.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długiego okresu stosowania.

2. informacje ważne przed zastosowaniem leku dentosept

Kiedy nie stosować leku Dentosept:

Leku nie stosować u osób uczulonych na substancję czynną, arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae ), tymianek, szałwię, miętę lub inne rośliny z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae ), dawniej wargowych (Labiatae) , korę dębu, kłącze tataraku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu (alkohol). Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę stosując u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci.

Dzieci i młodzież

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 roku życia. Stosowanie u dzieci starszych i młodzieży skonsultować z lekarzem.

Lek Dentosept a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Lek Dentosept z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i ze względu na zawartość etanolu (alkohol) nie zaleca się stosowania. Decyzję o użyciu leku może podjąć lekarz.

Nie ustalono wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu. Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją produkt nie powinien wpływać negatywnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. jak stosować lek dentosept

Dawkowanie:

Dorośli:

odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski na miarce) i uzupełnić wodą (do wyższej kreski na miarce). Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną lub gardło.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzież: po konsultacji z lekarzem; odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski na miarce) i przelać do szklanki wody (ok. 250 ml). Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną lub gardło.

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie stosować.

Sposób podawania:

Na śluzówkę jamy ustnej.

Lek przeznaczony do płukania jamy ustnej i/lub gardła po wcześniejszym rozcieńczeniu wodą. Płukać do 3 razy dziennie.

Lek stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dentosept

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Dentosept.

Pominięcie zastosowania leku Dentosept

Należy kontynuować zalecane dawkowanie.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Dentosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02–222 Warszawa

tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309

e-mail:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. jak przechowywać lek dentosept

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać leku w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Dentosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dentosept

Skład: 1 ml leku zawiera 0,91 g wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z:

koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liścia szałwii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica spp.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).

Zawartość etanolu 60–70% (V/V).

Jak wygląda lek Dentosept i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim jest butelka o zawartości 100 ml leku z barwnego szkła z zakrętką z polietylenu z ogranicznikiem wypływu w tekturowym pudełku, miarka z polipropylenu z podziałką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63–040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700

Faks: + 48 61 28 68 709

e-mail:

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Więcej informacji o leku Dentosept -

Sposób podawania Dentosept -: koncentrat do sporządzania roztworu do stosowania w jamie ustnej
Opakowanie: 1 butelka 100 ml
Numer GTIN: 05909990029655
Numer pozwolenia: 00296
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
Phytopharm Klęka S.A.